Vážené dámy a pánové,

    právě otvíráte internetové stránky překladatelské a tlumočnické kanceláře, která působí na trhu již od roku 1991.
Za dobu své existence jsme získali mnoho zkušeností a nashromáždili řadu podnětů ze strany Vás, našich klientů, díky kterým se nám daří naši práci neustále zdokonalovat a přiblížit se tak Vašim potřebám a představám.
Naše kancelář udržuje obsáhlou databázi překladatelů a tlumočníků, většinou absolventů kateder různých jazyků nebo přímo katedry překladatelství a tlumočnictví, kteří pro Vás zpracovávají překlady do 40 světových jazyků. Spolupracujeme s odborníky z různých oborů a samozřejmě s rodilými mluvčími. Máme zkušenosti s překlady v nejrůznejších oborech počínaje obchodní korespondencí a náročnými odbornými překlady konče.
Těší nás, že se k nám většina klientů vrací a spolupracuje s námi již mnoho let a bude nám ctí, jestliže naše služby splní Vaše očekávání a i Vy se stanete našimi stálými zákazníky
.

Hezký den Vám z Aliance přeje
PhDr. Eva Moravcová
ředitelka