Překladatelské
             Tlumočnické
             Doplňkové

        Tlumočnické služby

Tlumočení účtujeme po jednotlivých hodinách, nikoli po čtyř- nebo osmihodinových blocích!